Gecikmiş Dil ve Konuşma

Gecikmiş Konuşmada Erken Müdahale

Bazı çocuklar alıcı dil (anlamayı da içerir) ve ifade edici dil becerilerinin her ikisinde de yaşıtlarına göre geç kalmış olabilir. Bu çocukların erken müdahale ve doğru eğitim programıyla yaşıtlarını yakalaması mümkündür. Doğru zamanlama ve uzman olduğundan emin olunan kişilerden terapi alınması vakit kaybedilmemesi açısından önem taşır. (Yanlış kişilerce yapılacak olan müdahale çocuğun terapiye karşı negatif tutum geliştirmesine, öğrenmenin gerçekleşmesi için kritik olan süreyi boşa geçirmeye neden olabilir)

Eğer çocuğunuzun aşağıdaki konularda güçlük çektiğini düşünüyorsanız, sadece ifade edici dil gelişiminde gerilik olabilir.

  • Soru sormagecikmis-konusma
  • Nesneleri adlandırma
  • Jestleri kullanma
  • Kurala uygun cümle kurma (özne-nesne-yüklem sırası)
  • Şarkı söyleme, mırıldanıp eşlik etme
  • Zamirleri kullanma (ben, o, biz…vb)
  • Sohbeti başlatma ve sürdürmeyi becerebilme
  • Bir olayı, durumu sırasına göre anlatabilme

Erken Tanılama Nedir?

Dil ve konuşma gelişiminin yaşıtlarla eş zamanlı gitmemesinin birçok sonucu vardır. Bu durum çocuğun bireysel, sosyal ve akademik yönlerden kendini göstermesinde güçlük yaşamasına neden olabilir. Kendini ifade etmekte zorlanma kimi zaman içe kapanma, kimi zaman ise agresif tavırlar, ağlama krizlerine neden olabilmektedir. Bu da hem çocuğun kendisiyle ilgili algısını hem de diğer insanlar/çocuklarla geliştirdiği iletişimi etkiler. Erken tanılama, olası birçok problemin önceden çözülmesine olanak sağlar.

Birçok aile müdahale ya da terapi için çocuğun ilk sözcüklerini söylemesi gerektiğini düşünür. Ancak iletişim becerileri ilk sözcüklerden önce başlar. Çocuğun ortak ilgi ve dikkati geliştirmesi, ağız hareketlerini taklit edebilmesi, şarkı ritimlerine uyması, sesleri taklit edebilmesi gibi konular konuşma öncesi beceriler olarak önem taşır.

Erken tanı ve müdahale 3 yaş öncesi grupta bulunan çocukların ailelerine sunulan bir seçenektir. Erken tanı ve müdahale gelişimsel risk grubunda olan yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, genetik sendrom, serebral palsi tanısı almış, işitme ve/veya dil becerilerinde güçlük yaşayan çocuklar için uygundur.