Konuşma Sesi Bozukluğu

Artikülasyon Bozuklukları

Dil ve konuşma becerileri gelişirken her konuşma sesinin öğrenildiği belli bir yaş aralığı vardır. Bu yaş aralığı sonrasında sesin konuşma içinde uygun olarak üretilmesi bu sesin edinildiğinin göstergesidir. Topbaş, S. (2005)’ın ülkemizdeki çocuklarla yaptığı çalışmaya göre 3 yaş 6 aylık döneme kadar hece başı ve hece sonu pozisyonlarda bulunan tüm sesler (%90) edinilmektedir.

Artikülasyon hatalarıçocuklar konuşmayı yeni öğrenmeye başladığında sıklıkla görülür. Bu süreçte:

arı     yerine;        ayı

kedi    yerine;       tedi

kart   yerine;        kat

gibi hatalı kullanımlar görülebilir. Bir çok çocuk öğrenme sürecinin bir parçası olan bu hataları kısa süre içinde düzeltecektir.

Normal gelişim sınırları dışında (3 yaş sonrasında) artikülasyon hatalarına devam eden çocukların mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Terapi Nasıl Bir Süreçtir?dil-konusma-becerisi

Artikülasyon bozukluğunda hatalı üretilen seslere müdahale edilmesi için öncelikli olarak Sesletim ve Sesbilgisi Testi (SST) uygulanır.  Bu test sonucunda çocuğun hangi sesleri hatalı olarak kullandığı belirlenir. Terapistin belirlediği sıraya göre seslerin doğru üretimini artırmak üzere çalışmalara başlanır.

Terapi sürecinde çalışılan seslerin evde de tekrar edilmesi, ailenin de çalışmalara dahil olması çocuğun öğrenme sürecini hızlandıracak, istekliliğini artıracaktır.

Artikülasyon Bozukluğuna Neden Müdahale Edilmeli?

Topbaş, S. (2007) sesbilgisel (fonolojik) işlemlerin gereken zamanda sonlanmamasını çeşitli özgül dil bozukluklarının, fonolojik sorunların, ileriki yıllarda okuma yazma güçlüklerinin göstergesi olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Bu nedenlerle konuşma anlaşılırlığının düşük olduğu fark edildiğinde mutlaka bir dil ve konuşma terapisti tarafından değerlendirme yapılmalı, terapistin belirlediği sıklıkta terapi sürecine geçilmelidir.

Faydalı Olabilecek Yayınlar: